Živa Sila naslovnica
Denis Jakop
Pakt med
dobrim in zlim
040 584-898
www.zivasila.si